yn'e linelinkscontact  
   


PUBLICATIES

De worsteling van Pier Feddema

Openingstoespraak 5 juli 2015 bij de tentoonstelling Pier Feddema, in de lijn van het Friese expressionisme in Museum Dr8888.


Van de vijf kunstenaars die zich begin jaren vijftig verenigden in de groep Yn’e line was Klaas Koopmans wellicht de meest begaafde, Jan Frearks van der Bij en meest rechtlijnige, Jaap Rusticus de meest ingetogene, Sjoerd Huizinga de meest behoudende en Pier Feddema de meest godsdienstige. Sjoerd Huizinga was vrijzinnig protestant maar de overige vier […]
Klik hier voor de gehele tekst.Leeuwarder Courant 17 januari 2014

Defriesegalerij -  Ingetogen Fries expressionisme


Klik hier voor het krantenbericht.


Huub Mous geeft een uitzetting over Yn’e line op 28 december 2013 in Workum.

Klik hier voor meer informatie

Pier Feddema (1912-1983): skilder, skriuwer, stânfries.
Auteur: G.I.W. Dragt 2012 Rijk geïll., 68 pp.
Prijs € 14,95

Publicatie ter begeleiding van de gelijknamige expositie in het museum. Aanleiding was de 100ste geboortedag van de schilder. Na enige informatie over zijn jeugd (hij werd geboren op een boerderij buiten Anjum, vlakbij Oostmahorn) en opleiding in Dokkum zal ingegaan worden op zijn ontwikkeling tot zelfstandig kunstenaar. Hoewel hij na zijn pensionering in 1977 als leraar tekenen in Drachten alle tijd kreeg om zich aan zijn roeping te wijden, oogstte hij toch het meeste succes in de vijftiger en zestiger jaren. Hij was een van vijf kunstenaars die in die tijd een hechte vriendschap ontwikkelden en gezamenlijk opereerden onder de naam Yn ’e line. Dat betekent zoveel als ‘in de lijn staan’ of in het gareel lopen, een beeld ontleend aan de vaart met trekschuiten. In die periode schreef hij ook twee boeken; in het Fries natuurlijk, want Pier was wat je noemt een echte Fries.

  link  link link
 
© 2018 • Pier Feddema Sichting • info@pierfeddema.nl